กฟผ.ร่วมกับอบต.เกาะสะบ้า มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุทิน ปาโต นายกองค์การบริหารส่วนตำ…

Read More