กฟผ.-ม.อ. ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภานใต้ต่อเนื่องมากกว่า 12 ปี

กฟผ.-ม.อ. ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี…

Read More