กฟผ. นำถุงยังชีพและน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

กฟผ. นำถุงยังชีพและน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบ…

Read More