คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านควนเนียง ต.พะตง จัดอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านควนเนียง ต.พะตง จัดอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านควนเนียง ต.พะตง …

Read More

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน “SDG Move” ผนึกกำลังวางแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน “SDG Move” ผนึกกำลังวางแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน “SDG Move” ผนึกกำลังว…

Read More

นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง…นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน Thai Festival ประเทศสิงคโปร์

นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง…นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัย…

Read More

ธนาคารชาติ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ธนาคารชาติ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาสที…

Read More