มรภ.สงขลา ส่งมอบ 31 เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้กลุ่มจะณะแบ่งสุข ใช้อนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติ-เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

มรภ.สงขลา ส่งมอบ 31 เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้กลุ่มจะ…

Read More

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลถือศีลกินเจ…

Read More
Verified by ExactMetrics