นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุ…

Read More

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกีย…

Read More