“เกษตร” มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การจัดเตรียมฟาร์มและการเลี้ยงจระเข้เบื้องต้น”

“เกษตร” มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การจัดเตรียมฟาร์มและการเลี้ยงจระเข้เบื้องต้น”

“เกษตร” มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การจัดเตรี…

Read More

PFP ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกต้นทองอุไรบานสะพรั่งริมฝั่งคลองสำโรง”

PFP ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกต้นทองอุไรบานสะพรั่งริมฝั่งคลองสำโรง”

PFP ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกต…

Read More

อาจารย์ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม” มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

อาจารย์ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม” มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

อาจารย์ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม” มรภ.สง…

Read More