สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ มอบโน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามจะนะ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มอบเครื่อง…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน”

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจ…

Read More

ปิดโรงพยาบาลสนาม 5 ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

ปิดโรงพยาบาลสนาม 5 ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อ…

Read More

จังหวัดสงขลา กำหนดผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์

จังหวัดสงขลา กำหนดแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดญะ…

Read More

7 กันยายน 2488 ไทยเปลี่ยนชื่อประเทศอีก! กลับไปใช้ชื่อ “Siam” ในภาษาอังกฤษ

7 กันยายน 2488 ไทยเปลี่ยนชื่อประเทศอีก! กลับไปใช้ชื่อ “Siam”…

Read More