นายกฯเมืองคอหงส์ ร่วมพยาบาล ม.อ. เปิดเมืองแห่งการเรียนรู้สู่ SMART CITY

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564  นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ น…

Read More

สิ้น ‘หลวงพ่อเสือดำ’ อดีตขุนโจรกลับใจ ปิดตำนานเสือคนสุดท้าย สิริอายุ 114 ปี

สิ้น ‘หลวงพ่อเสือดำ’ อดีตขุนโจรกลับใจ ปิดตำนานเสือคนสุดท้าย …

Read More

ท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมให้บริการเต็ม100%หลังประกาศมาตรการผ่อนคลาย

ท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมให้บริการเต็ม100%หลังประกาศมาตรการผ่อนคลาย

ท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมให้บริการเต็มที่ 100% ภายหลังจากการปร…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ(IMO 2021)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ(IMO 2021)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กชายพิพิชชญะ …

Read More