เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI…

Read More

เปิดบริการแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ (ศกช.ทน.หญ.)

เปิดบริการแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเทศบาลนครหาดใ…

Read More