เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมประชุมหารือกับอำเภอหาดใหญ่

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมประชุมหารือกับอำเภอหาดใหญ่

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมประชุมหารือกับอำเภอหาดใหญ่   วันพฤ…

Read More

อ.อภิชาติ พันชูกลาง” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก กลุ่มผลิตสัตว์

อ.อภิชาติ พันชูกลาง” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก กลุ่มผลิตสัตว์

“อ.อภิชาติ พันชูกลาง” มรภ.สงขลา ศึกษารูปแบบการเลี้ยงและ…

Read More

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยา คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยา คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพ 140 ชุด พร้อมเงินจำนวน 70…

Read More

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯชุมชนบางกล่ำ-ควนเนียงพรุ สวน ควน คลอง เล – สันหลังมังกร

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ลง…

Read More