“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จชต. จัดนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จชต. จัดนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จชต. ร่วมส่งแ…

Read More

ผู้ว่าราชการ จ. สงขลา รับมอบมอบเสื้อกาวน์กันน้ำและอุปกรณ์การแพทย์ ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบมอบเสื้อกาวน์กันน้ำและอุปกรณ์…

Read More