ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ในสุกร

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ บรรเทาความเดือนร้…

Read More

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำทีมคณะผู้บริหารสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่

  เช้าวันที่  31 พฤษภาคม 2564  นายศรัญ บิลพัฒ…

Read More