ผหญ. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค(COVID-19)

ผหญ. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค(COVID-19)

           วันพุธที่ 7 เมษายน …

Read More

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

  ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาค…

Read More