รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติก…

Read More

ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่จัดงาน วันคล้ายวันประสูตพระโพธิสัตว์กวนอิม และ เปิดเนตร 3 มหาเทพ

     วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 16.3…

Read More