เลขาฯ​ ศอ.บต.​ เผย​เห็นรูปธรรม​ “เมืองต้นแบบ-ท่องเที่ยว-ขนส่ง-เศรษฐกิจฐานราก​-การค้าชายแดน”

เลขาฯ​ ศอ.บต.​ เผย​ การพัฒนาเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม​ “เมื…

Read More

มรภ.สงขลา ผนึก 13 ส่วนราชการ ลงนามความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

มรภ.สงขลา ผนึก 13 ส่วนราชการ ลงนามความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ผนึก…

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

  ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและส…

Read More

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

    3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ …

Read More