มรภ.สงขลา มอบรางวัลบทความดีเด่น ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

มรภ.สงขลา มอบรางวัลบทความดีเด่น ประชุมวิชาการระดับชาติ …

Read More

นายปเวษ เศียรอุ่น (รหญ.ปร.) มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. น…

Read More