ศอ.บต. เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่

  ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน…

Read More

ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ มอบประสบการณ์ใหม่แก่ผู้โดยสาร

        (กรุงเทพฯ – 25 มีนาคม …

Read More

มรภ.สงขลา เทียบเชิญ ป.ป.ช. เสริมสร้างความรู้บุคลากร-ปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต

มรภ.สงขลา จัดอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เทียบเชิญ ป.ป.ช. เสริมสร้างความรู้บุคลากร-ปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต

  มรภ.สงขลา จัดอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ…

Read More