สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ มรภ.สงขลา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ มรภ.ส…

Read More

21 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

21 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี  …

Read More

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

    ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีท…

Read More

ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อสถาบันอัล-ฟะลาห์ศาสนวิทย์ จ.ฉะเชิงเทรา

ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อสถาบันอัล…

Read More