จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล…

Read More

สดร. ชวนเที่ยวงานมหกรรมวิทย์ฯ 2563 ตื่นตากับปรากฏการณ์ท้องฟ้า – เทคโนโลยีดาราศาสตร์

สดร. ชวนเที่ยวงานมหกรรมวิทย์ฯ 2563 ตื่นตากับปรากฏการณ์ท้องฟ้…

Read More

ศอ.บต. ส่งเสริมเยาวชนปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการ  “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”

“จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี” ศอ.บต. ส่งเสริมเยาวชนปลูกผักปลอด…

Read More