เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศม…

Read More

(MOU) ระหว่างจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ และ 16 หน่วยงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

“นภินทร” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ย…

Read More