ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน …

Read More

18-23 กรกฎาคม คนไทยมีลุ้น ชมดาวหางนีโอไวส์ ด้วยตาเปล่า ครั้งเดียวในรอบกว่า 6000 ปี

ดาวหางนีโอไวส์

18-23 กรกฎาคม คนไทยมีลุ้นชมดาวหางนีโอไวส์ด้วยตาเปล่าครั้งเดี…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 25 ปี

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

 จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค…

Read More