เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2563

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อ…

Read More

นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะเข้าศึกษาข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ปัตตานี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดอง…

Read More

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ New Normal ของโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ New Normal ของโรงเรียนภายในสังกัดเทศ…

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563   

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เด…

Read More

๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ…

Read More