รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมบัณฑิตอาสาเคาะประตูบ้าน สอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับเมืองต้นแบบที่ 4

รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมบัณฑิตอาสาเคาะประตูบ้าน สร้างความเข…

Read More

นิพนธ์ นำทีม อจน.ลงใต้ ลุยสำรวจแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองเตย-ตลาดน้ำคลองแห หาดใหญ่

นิพนธ์ นำทีม อจน.ลงใต้ ลุยสำรวจแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองเตย-ตลาด…

Read More