จังหวัดสงขลา เร่งเดินหน้าโครงการสร้างศูนย์อพยพควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด

ควายน้ำ

จังหวัดสงขลา เร่งเดินหน้าโครงการสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “คว…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าพวงมาหลวงหน้าหีบศพนายอิ่ม จิตต์ภักดี ศิลปินแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่ารา…

Read More

 มรภ.สงขลา จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา “กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา” 

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแนวทางดำเนินงานรองรับ&n…

Read More

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกร…

Read More

พร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมเปิดอุทยานแ…

Read More