บ้านปูฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 19 โรงพยาบาล และถุงยังชีพให้แก่เด็กกำพร้าและครัวเรือนที่ขาดแคลน

โรงพยาบาลปะนาแระ

บ้านปูฯ เติมพลังใจ ส่งความห่วงใยสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบอุ…

Read More

มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่ มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่ สภ.จะนะ

มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่ มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่ สภ.จะ…

Read More

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพและเงินสดให้กับผู้พิการทางสายตาในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมาคมคนตาบอด

     สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพ…

Read More