จังหวัดสงขลาร่วมกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยจัดพิธี มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย

จังหวัดสงขลา ร่วมกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบโฉนดที่…

Read More

“สุริยุปราคาบางส่วน” ที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่

วันนี้ (21 มิ.ย.2563) ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร…

Read More

ุ นิพนธ์ วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ สนามติณสูลานนท์ สงขลา

ุ นิพนธ์ วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ สนามติณสูลานนท์ สงขล…

Read More

คณะทำงานกกท. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จ.ระนอง

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 – 16.30 …

Read More

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “วันมัคคุเทศก์ไทย 2563” 21 มิถุนายน 2563

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “วันมัคคุเ…

Read More