เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมสภาเทศบาลนครหา…

Read More

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอมภาคปกติ-กศ.บป. ช่วยเหลือ นศ. ช่วงโควิด-19 ระบาด

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอมภาคปกติ-กศ.บป. ช่วยเหลือ นศ. ช่วงโควิด-19…

Read More

การ์ดอย่าตก ไทยต้องชนะโควิด-19” คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นำทีมองค์กรทำดี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ศอ.บต.

“การ์ดอย่าตก ไทยต้องชนะโควิด-19” คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นำ…

Read More

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปรับตัวสู้โควิด-19 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ จังหวัด…

Read More