นิพนธ์ฯ ร่วม ประกาศผลการ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)

นิพนธ์ฯ ร่วม ประกาศผลการ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเด…

Read More

ถุงยังชีพกว่า 6,000 ชุด เริ่มทยอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งถึงมือเด็กกำพร้าแล้ว

ถุงยังชีพกว่า 6,000 ชุด เริ่มทยอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งถ…

Read More

“นิพนธ์” หารือร่วม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งจัดตั้ง ศูนย์สั่งการฯแพทย์ฉุกเฉิน

“นิพนธ์” หารือร่วม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งจัดตั้ง ศูนย์สั…

Read More