มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือสถาบันทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่าย ยกระดับการงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือสถาบันทักษิณคดีศึกษา และภาคีเคร…

Read More

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่ นศ. เรียนรู้ธุรกิจ

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่ นศ. เรียนรู้ธุรกิจ &nbsp…

Read More

จังหวัดสงขลา พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

จังหวัดสงขลา พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสทิ…

Read More

สทนช. ล่องใต้ ติดตามการบริหาร”ธนาคารน้ำ “ของชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง และ “ฝ่ายดักขยะ”ของชุมชนคลองแห จ.สงขลา

สทนช. ล่องใต้ ติดตามการบริหารจัดการน้ำชุมชนหนุน”ธนาคาร…

Read More