เปิดโครงการอาสา 200000 ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัต…

Read More

หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ต่อยอดการร้อยชุดลูกปัดมโนราห์ภายใต้แบรนด์ “NATIPONG”

หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ต่อยอดก…

Read More

พิธีต้อนรับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563   โรงเรียนเทศบา…

Read More