“นิพนธ์ “ ลงใต้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ยึดนโยบายกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

“นิพนธ์ “ ลงใต้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้ …

Read More

สงขลา เดินหน้า รณรงค์ทุกภาคส่วน“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จ.สงขลา เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ภัยร้ายจากขยะพลาสติก พร้อ…

Read More

ศุลกากรปาดังเบซาร์จัดแถลงข่าวจัดงานตลาดประชารัฐและยึดสินค้าหนีภาษี

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม  2563  ณ  ด่านศุลกากรปา…

Read More