มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการนวัตกรรมการค้า” แห่งแรกในภาคใต้

  มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการนวัตกรรมการ…

Read More

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด ประจำปี 2562

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานก…

Read More

ไอแบงก์ลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งป…

Read More