จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค…

Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ารับการตรวจและประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ารับการตรวจและประเมินรับรองคุณภาพ…

Read More

31 ม.ค. นี้ สดร. ชวนชาวไทยจับตา “จันทรุปราคาเต็มดวง” ครั้งแรกของปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิ…

Read More