ไอแบงก์ลงนาม ฮาลาลด้านปศุสัตว์

Spread the love

         ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ  กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม     ฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยมีนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ โรงแรมอัลมี รอซ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

          ในการลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้   ไอแบงก์ จะทำหน้าที่สนับสนุนแหล่งเงินทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม (การเงินฮาลาล) ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ โรงชำแหละ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และสถานประกอบการ เพื่อให้ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์และได้รับรองฮาลาล ตลอดจนสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics