รางวัลตาชั่งทอง

Spread the love

วันนี้ (26 ก.พ.61) หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล เป็นประธานในงานประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี  ประจำปี 2560 ( ครั้งที่ 6) โดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์และผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตอาสาด้านสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ทำงานด้านยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 13 ท่าน  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเข้ารับรางวัลฯ ด้านจิตอาสาด้านสังคมสงเคราะห์ให้ปรากฏต่อสาธารณะและประชาชนทั่วไป

ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัล ทั้งหมด 160 รางวัล จากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน ศิลปิน ดารา อย่าง พิ้งกี้ สาวิกา , หยาดทิพย์ ราชปาล , จิ๊บ วสุ , ปุ๊ก อัญชลี , สมบัติ เมทะนี และภรรยา รวมถึงจิตอาสาอีกด้วย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics