นายก อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนกับอบจ.สงขลา 

Spread the love

24 ธันวาคม 2560   ณ  โรงแรมนิวซีซัน   ห้องสราญรมณ์   นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฯ  พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง สื่อมวลชนกับอบจ.สงขลา    โดยให้ความสำคัญที่จะนำเสนอข่าวสารกับสื่อมวลชน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารให้มากที่สุด   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การจัดเก็บข้อมูลศูนย์กลางของ อบจ.สงขลา เป็นหลัก โดยมีบริษัทเน็ตซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้จัดทำระบบ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics