กสทช.จัดรณรงค์เปลี่ยนผ่านทีวีแอนะล๊อกเป็นดิจิตอล พื้นที่ภาคใต้

Spread the love

กสทช. จัดประชุมเสวนาครั้งที่ ในโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล และยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ในพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (17 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงาน กสทช. ภาค ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) จัดกิจกรรมการเสวนาครั้งที่ ตามโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุธีระ พึ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค สงขลา นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ กสทช. เขต สงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาและฟังการเสวนา เพื่อเป็นการรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมเสวนา ถาม – ตอบ และแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการรับชมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

นายสุธีระ พึ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค สงขลา กล่าวว่า กสทช. มีกิจกรรมแก้ปัญหาและส่งเสริมการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ในการติดตั้ง อุปกรณฺ์รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และดำเนินการติดตั้งและปรับจูนอุปกรณ์รับสัญญาณดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ควนลัง นาทวีและเทพา รวมทั้งหน่วยงานราชการอีก 25 แห่ง ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมจำนวน 1,225 จุด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากเป้าหมายพื้นที่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 12,400 จุด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและมีความเข้าใจในการใช้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้มากยิ่งขึ้น

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กสทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ในพื้นที่ภาคใต้และทุกพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากในปี 2561 กสทช. กำหนดจะยุติการรับชม โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกทั่วประเทศ การรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนพื้นที่ต่างๆ จึงเป็นภารกิจที่มีความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics