หลักการตั้งชื่อพายุ (พอดีมีคนถามทำไมชื่อปาบึก)

หลักการตั้งชื่อพายุ (พอดีมีคนถามทำไมชื่อปาบึก) โดยหลักเกณฑ์ใ…

Read More