พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ…

Read More