ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หลังประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตร…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ป…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ เข้าสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา

วันนี้ (1 ต.ค. 61) นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่า…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุกอำเภอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเผย  2 ปี  การขับเคลื่อน15วาระสงขลาเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเผย  2 ปี  การขับเคลื่อน15…

Read More

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด

วันนี้ (29 ธ.ค.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงข…

Read More