ม.ราชภัฏฯสงขลา ร่วมจัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

วันพุธที่ 27 มีนาคม  2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช นายวี…

Read More

โตโยต้าโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

โตโยต้าโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” บร…

Read More

อบจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2562   ณ ชั้น 5 ศูน…

Read More