สดร. เผยผลงานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่จีนศึกษา “ดาวเคราะห์นอกระบบที่กำลังสลายตัว”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงว…

Read More

ตำรวจภูธรภาค 9 เปิดอบรมเพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

#ตำรวจภูธรภาค9 เปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพใ…

Read More

สดร. ระดมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุสากลจากทั่วโลกร่วมปักหมุดไทยเป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงว…

Read More