มรภ.สงขลา จัดสัมมนามนุษยศาสตร์ฯ ในศตวรรษที่ 21  มุ่งผลิตบัณฑิตก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

          &nbsp…

Read More

“ไอแบงก์คว้า รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”ฯ ประจำปี 2561

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางพจนา อาลีอิสเฮาะ …

Read More

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 11-09-61 ที่โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด ตำบลบ่…

Read More