สธ.สงขลาและสคร.12สงขลา ผนึกกำลังกำจัดลูกน้ำป้องกันไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560   นายแพทย์วิเศษ สิริน…

Read More

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่…

Read More