อบจ.สงขลาปิดยิ่งใหญ่”ซิงกอร่าเกมส์”ครั้งที่ 36

อบจ.สงขลา ปิดฉากสุดประทับใจการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” ชูคำขวัญ “ท้องถิ่นใต้ ท้องถิ่นไทย รวมใจด้วยกีฬา” ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ

วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2561 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” โดยมีนายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กงสุลมาเลเซีย นายกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” ในครั้งนี้ ขอชื่นชมทุกส่วน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ช่วยให้การแข่งขันดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ซึ่งการแข่งขันจบสิ้นไปตามกรอบเวลาของการของดำเนินการ แต่ผลจากการต้องปฏิบัติตามกติกา มารยาทจะทำให้ความมีระเบียบเรียบร้อย ความเสียสละ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นคุณค่าของการกีฬาเกิดขึ้นและติดตัว ไปกับนักกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาตัวตนของตนเองไปทั้งด้านสุขภาพ อนามัย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา อันทำให้สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป เชื่อว่า “ซิงกอร่าเกมส์” ได้ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ สานความสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้เป็นอย่างดี ขอความรักความสามัคคีและมิตรภาพที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จงดำเนินต่อไปด้วยดีและยั่งยืน

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้ชัยชนะ และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมกีฬาและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรที่เข้าร่วมแข่งขัน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันจัดเตรียมความพร้อม และต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี ด้วยอัธยาศัยไมตรีเป็นที่ประทับใจยิ่ง นอกจากนี้ได้กล่าวอำนวยอวยพรให้นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแข่งขันประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

จากนั้นมีทำพิธีส่งมอบธงการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปเป็น จังหวัดชุมพร 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: