วันทหารผ่านศึก

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.   ณ อนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา   กำหนดจัดพิธีรำลึกถึงทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิไตยของชาติไทยเอาไว้ โดยได้จัดให้มีการวางพวงมาลา โดยมี พลตรีวิรัชช์ กมลศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ชมรมแม่บ้านทหารบก ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

วันทหารผ่านศึก

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: