วันแม่แห่งชาติ 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า ชึ้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายไพโรจน์   จริตงาม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 21 โดยมีนางพรเอื้อ  เชื้อแหลม นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  กล่าวรายงาน 

งานวันแม่แห่งชาติได้คัดเลือกแม่ดีเด่นจาก 16 อำเภอ กับอีก 2 เทศบาล จากองค์กรเครือข่ายต่างๆ ของจังหวัดสงขลา แม้ว่ายังมีแม่อีกจำนวนมากที่ทำคุณประโยขน์อเนกอนันต์ให้กับแผ่นดิน ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในวันนี้ แต่ก็ภาคภูมิใจที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของประเทศและลูกๆอีกมากมาย

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้จัดงานขึ้นเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาที่ทรงเป็นประดุจแม่ของแผ่นดิน ได้เห็นการแสดงพลังมหัศจรรย์ สร้างสรรค์สังคมสตรี ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาบ้านเมือง สถาบันครอบครัว และประเทศชาติ สอดคล้องกับพระเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่พระราชทานคำขวัญวันแม่ แก่บรรดาแม่ทั้งหลายว่า    “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็นกำลังไทย ให้แข็งแรง”  

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: