ททท.หาดใหญ่จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่ แบ่งปันให้น้อง”

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม  2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานหาดใหญ่  โดยนางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สนง.หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมในช่วงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ สมาคมโรงแรมสงขลา-หาดใหญ่  ศูนย์การค้าโอเดียน แฟชั่นมอลล์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เครือโรงแรม VHM Group ด่านนอก อำเภอสะเดา สายการบินนกแอร์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.สนง.หาดใหญ่ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ร่วมเดินทางมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณืกีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางเขียด  และโรงเรียนบ้านท่าแคง  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

  กิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งนอกจากกิจกรรม CSR แล้ว ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม ได้แก่ วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) วัดที่จำพรรษาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (อุทยานนกน้ำคูขุด)  เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ผ้าทอเกาะยอ ก่อนเดินทางกลับหาดใหญ่

สำหรับเส้นทางการจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อแม่ แบ่งปันให้น้อง ในครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอรองที่ ททท. สนง.หาดใหญ่ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชน และกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังอำเภอรองที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้ โครงการ ไปเที่ยว ไปเท่ ที่อำเภอรอง@สงขลา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season อีกด้วย

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: