สดร. ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดประกวดแข่งขันดาราศาสตร์ระดับชาติ

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 4 การแข่งขันดาราศาสตร์ ชิงถ้วยเกียรติยศฯ พร้อมทุนการศึกษา ฉลองครบรอบ 10 ปี สดร. หวังให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านการประกวดแข่งขัน สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ภายในประเทศ

 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยว่า สดร. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีนี้ จึงเป็นปีที่ครบรอบการดำเนินงาน 10 ปี และเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์สู่สังคมไทย จึงขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4 การแข่งขัน ได้แก่

 1) นักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย” เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี เลือกนิทาน 1 เรื่อง จากนิทานไทยชุด “ดวงดาวแห่งเอเชีย” ได้แก่ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวคานสามตา กระจุกดาวลูกไก่ และตำนานทางช้างเผือก มาวาดภาพประกอบและเล่านิทานดังกล่าว ไม่จำกัดเทคนิคการเล่า แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครในนามของโรงเรียน ประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมัครพร้อมส่งคลิปเล่านิทานที่ >>http://bit.ly/StarofAsia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ส.ค. 62

 

 2) ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นการประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร แบ่งประเภทเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยประเภทประถมและมัธยมศึกษาต้องสมัครในนามของโรงเรียน สมัครพร้อมส่งแบบร่างภาพวาดที่ >>http://bit.ly/AstroParkPainting ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 62

3) Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ สมัครและส่งผลงานที่ >>http://bit.ly/AstroMultimedia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

4) Astro Challenge ถาม-ตอบปัญหาดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนความรู้ดาราศาสตร์ด้วยการแข่งขันตอบคำถาม สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยสมัครในนามของโรงเรียน และสมัครผ่าน >>http://bit.ly/AstroChallenge ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค. 62

ดูรายละเอียดได้ที่ www.NARIT.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 หรือ 081-8854353

การแข่งขันฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แล้ว ผลงานที่ได้จากการแข่งขันยังจะมีส่วนช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจ และใฝ่รู้วิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์ได้อีกด้วย ดร.ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย

 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: